MASZYNY KOMUNALNE

POSYPYWARKI

SOLID

Posypywarka do rozprowadzania materiału na
sucho i na mokro wyposażona w zbiornik środka
stałego o pojemności od 0,6 do 12,0 m³ oraz B zbiornik(i) środka płynnego o pojemności od 300 do 3680 l. Idealny wybór dla każdych warunków zimowych i rodzaju drogi.
Wybór spośród pięciu systemów przenośnikowych,
możliwość montażu na wszystkich typach pojazdów wykorzystywanych w zimowym utrzymaniu dróg, solidna konstrukcja i zaawansowane
systemy sterowania gwarantują maksymalną efektywność pracy.

Szeroki wybór oferowanych posypywarek SOLID zapewnia rozwiązania spełniające wszystkie wymagania użytkowników dotyczące precyzji posypywania, stosowania różnych rodzajów materiałów posypowych oraz funkcjonalności posypywarki. Oprócz wyboru trzech typów systemów przenośników, SOLID oferuje również szeroki zakres pojemności rozrzutnika, co zapewnia użytkownikowi całkowicie modułowe rozwiązania dla wszystkich typów pojazdów, dróg i warunków pracy. Precyzję rozrzutu osiąga się dzięki odpowiedniemu doborowi systemów przenośników w połączeniu z zaawansowanym systemem sterowania i konstrukcją elementów mechanicznych rozrzutnika. Wybór systemu transportowego dostosowanego do charakterystyki i rodzaju rozsypywanego materiału umożliwia ciągłe dostarczanie rozsypywanego materiału bez powstawania efektu tunelowego.