MASZYNY KOMUNALNE

POSYPYWARKI

MMS

Urządzenie przeznaczone jest do mieszania materiałów do płynnego pryskania (roztwory CaCl2 lub NaCl), które są wykorzystywane do odmrażania dróg w temperaturach poniżej -20°. Zbudowane jest ze specjalnego polimeru, który gwarantuje odporność na rdzę i promieniowanie UV. Montowane jest na równych betonowych powierzchniach o wymiarach 2×6 m. Opcja z dodatkowym zbiornikiem o pojemności 10000 l wymaga powierzchni o wymiarach 6×8 i wysokości 5m