MASZYNY KOMUNALNE

PŁUGI

KALNIK XL

KALNIK XL to solidny pług przeznaczony do utrzymania szerokich i otwartych dróg. Przeznaczona jest do odśnieżania
głębokiego śniegu i może być dostosowana do wymagań różnych szerokości pracy. Jego zmienne wymiary,
realizowane poprzez otwieranie i zamykanie skrajnie lewego skrzydła, umożliwiają prostą zmianę szerokości pługa
od 4 do 5 metrów i efektywne odśnieżania obiema szerokościami. Umożliwia to użytkownikowi dostosowanie
się do różnych profili autostrad i dróg dojazdowych.