MASZYNY KOMUNALNE

POSYPYWARKI

MINI

Ta solarka jest przeznaczona do posypywania solą mniejszych dróg oraz powierzchni przeznaczonych dla pieszych, alejek parkowych, cmentarzy etc.

Przeznaczona jest do montażu na mniejszych pojazdach lub mniejszych ciągnikach

Dozowanie i dystrybucja materiału do posypu dokonywana jest za pomocą ślimaka z płytami naciskowymi na gumowym dnie solarki

Włączanie i wyłączanie urządzenia odbywa się przy pomocy mechanizmu w kołach napędowych