Szkolenia z analizy obrazów RTG

Elastyczność i dopasowanie

Zaprojektowany i wykonany dla pracowników obsługujących skanery rentgenowskie wszystkich poziomów – X-Screen® to system Szkolenia z Rozpoznawania i Interpretowania Zeskanowanego Obrazu, certyfikowany przez DfT pod kątem spełnienia wszystkich regulacji UE. Program umożliwia modyfikowanie stylu lekcji w celu dopasowania jej do poziomu doświadczenia szkolonej osoby.

X-Screen® oferuje wysokiej jakości poprawną symulację skanowania rentgenowskiego na wszystkich najważniejszych maszynach RTG. Nasz innowacyjny moduł Kreatora Obrazu umożliwia dodawanie nowych przedmiotów niebezpiecznych do podstawowej biblioteki szkoleniowej szybko i efektywnie. Kiedy zmieniają się regulacje X- Screen® można ponownie skonfigurować, by odzwierciedlić nowe środowiska operacyjne, zapewniając pracownikom szkolenia odpowiadające ich obowiązkom, bez względu na branżę, w której pracują.

Efektywność kontroli i skanowania pasażerów idzie w parze z ciągłym odnawianiem i aktualizowaniem umiejętności i procedur kontroli. Pomimo, że obecne technologie zapewniają obrazy o wysokiej rozdzielczości i możliwość manipulacji obrazami, pełen potencjał tych technologii może zostać wykorzystany tylko wówczas, gdy operator/ osoba skanująca jest w pełni wyszkolona.

Szkolenie dla osób skanujących i ich stały udział w kursach cyklicznych i aktualizujących to warunek konieczny dla utrzymania i udoskonalania umiejętności. X-Screen ®, obecnie najbardziej elastyczne z dostępnych systemów szkolenia ze skanowania RTG, wykorzystuje standardowe komputery do odwzorowania faktycznego prześwietlania bagaży, przesyłek pocztowych i towarów, z uwzględnieniem szerokiego spektrum zagrożeń i materiałów zabronionych.

Skontaktuj się nami mailowo lub telefonicznie.
Na pewno Ci pomożemy.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Integra Kamiński | 2018