RATOWNICTWO MEDYCZNE

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

  • Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 3,5”
  • Automatyczne przeprowadzanie diagnostyki
  • Zasilanie dwufazowe
  • Metronom resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • Instruktaż resuscytacji krążeniowo-oddechowej (opcjonalny)
  • Tryby defibrylacji dorosłych lub dzieci
  • Szeroki zakres poleceń głosowych i komunikatów graficznych

Specyfikacja techniczna

Defibrylator

Kategoria

Specyfikacja techniczna

Impuls

Dwufazowy, opadający wykładniczo

Protokół energetyczny – sekwencja wstrząsów

Dorośli: 150, 150, 200J; Dzieci: 50, 50, 85J
(z możliwością regulacji)

Czas ładowania

8s do 150J; 4s do 50J/100J

10s do 200J (przy nowej baterii)

Czas analizy

9s

Maksymalny czas od rozpoczęcia analizy rytmu serca do pełnego naładowania (w przypadku nowej baterii)

Mniej niż 20s

Maksymalny czas od rozpoczęcia analizy rytmu serca do pełnego naładowania (po 6 wstrząsach)

Mniej niż 25s

Maksymalny czas od pierwszego uruchomienia do pełnego naładowania

Mniej niż 30s

Polecenia głosowe

19 poleceń głosowych

Komunikaty graficzne

LED; automatyczne przeprowadzanie diagnostyki

Sterowanie

Sześć przycisków: Wł./Wył. (ON/OFF), defibrylacji (SHOCK) oraz cztery przyciski konfiguracji

Dokładność pomiaru impulsu

±15% przy impedancji od 25 do 175Ω

Zatrzymanie impulsu w przypadku, gdy impedancja pacjenta wykracza poza limit

20Ω do 200Ω

 

Bateria

Model

CR123A-5×2

Nieładowalna

15V prądu stałego 2,6Ah

Wydajność

100 wstrząsów przy 200J, 120 wstrząsów przy 150J

Okres przechowywania (przy 25°±15°)

5 lat w trybie gotowości (po zamontowaniu)

 

Parametry fizyczne

Wymiary

225 x 200 x 85 mm

Waga

2,0 kg

Temperatura podczas pracy

0°C do 40°C

Wilgotność podczas pracy

Wilgotność względna między 30% a 95% (bez kondensacji)

Temperatura w miejscu przechowywania (bez baterii)

-20°C do 55°C

Wilgotność w miejscu przechowywania (bez baterii)

do 93% (bez kondensacji)

 

 

 

 

 

 

Zyskaj przewagę nad konkurencją,
korzystając z najnowszych urządzeń na rynku!