BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE

QUADRATICA

X-Screen® to system szkolenia z rozpoznawania i interpretowania zeskanowanego obrazu, certyfikowany przez DfT pod kątem spełnienia wszystkich regulacji prawnych obowiązujących w UE. Został zaprojektowany i stworzony dla pracowników obsługujących skanery rentgenowskie wszystkich poziomów. Program treningowy oferuje wysokiej jakości poprawną symulację skanowania rentgenowskiego na wszystkich najważniejszych skanerach RTG. 

Innowacyjny moduł kreatora obrazu umożliwia szybkie i efektywne dodawanie nowych przedmiotów niebezpiecznych do podstawowej biblioteki szkoleniowej. Po zmianach obowiązujących regulacji prawnych, X- Screen® można ponownie skonfigurować, by odzwierciedlić nowe środowiska operacyjne, zapewniając pracownikom szkolenia odpowiadające ich obowiązkom, bez względu na branżę
w której pracują. 

System X- Screen®  jest programem ciągle aktualizowanym i przełamującym tradycyjne style szkolenia z zakresu kontroli bezpieczeństwa. System jest dostępny online przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu co pozwala dopasować termin szkolenia do potrzeb organizatorów i uczestników szkoleń.