MASZYNY LOTNISKOWE

POJAZDY DO SERWISOWANIA TOALET

TSU1000

  • 1000 l. pojemność zbiornika.
  • 700 l. nieczystości.
  • 300 l. woda do spłukiwania.

TSU3000

  • 3000 l. pojemność zbiornika.
  • 2000 l. nieczystości.
  • 1000 l. woda do spłukiwania.

TSU4500

  • 4500 l. pojemność zbiornika.
  • 3000 l. nieczystości. TSU 1000.
  • 1500 l. woda do spłukiwania.