MASZYNY LOTNISKOWE

POJAZDY DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ML8000 (A380)

  • Typowe podwozia – 22-26 t.
  • Zakres podnoszenia: 0 m.-8.4 m.

ML6100T

  • Typowe podwozia – 15t/16 t.
  • Zakres podnoszenia: 30 m.-6.0 m.

ML6100TD

  • Typowe podwozia – 12 t.
  • Zakres podnoszenia: 30 m.-6.0 m.

ML6100D

  • Podwozie samobieżne urządzenia.
  • Zakres podnoszenia: 09 m. -6.0 m.

Wszystkie pojazdy zapewniają możliwość przewozu min. 6 szt. wózków inwalidzkich.

Pojazdy mogą być wyposażone w anty-kolizyjny system dokowania do statku powietrznego zgodny z AHM 913.