BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

COVID-19

INID OPe

INID-OPe przeznaczony jest do procesu profesjonalnego oczyszczania/dezynfekcji powietrza za pomocą promieni UV-C, w pomieszczeniach zamkniętych. Może być wykorzystany do dezynfekcji szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich, salonów usługowych, szkół i przedszkoli, domów pomocy społecznej, restauracji, hoteli, supermarketów, siłowni.

Proces oczyszczania powietrza rozpoczyna się zassaniem powietrza w podstawie urządzenia. Powietrze przepływa przez filtr z włókniny węglowej i dostaję się do komory, w której poddane jest działaniu promieniowania UV-C. Powietrze po przejściu przez komorę wydostaje się na zewnątrz urządzenia poprzez anemostat z regulowanym przepływem.