BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

COVID-19

Bramowy wykrywacz temperatury
UB 500T

Bezkontaktowa bramka bezpieczeństwa z czujnikiem podczerwieni, ze zintegrowaną funkcją pomiaru temperatury i wykrywania metalu. Podczas przejścia przez bramkę wykonywany jest pomiar temperatury ciała za pomocą czujnika podczerwieni i skanowanie pod kątem obecności przedmiotów metalowych. Urządzenie jest wyposażone w alarm dźwiękowy. Znajduje zastosowanie na stacjach metra i dworcach, w szkołach, fabrykach oraz wejściach do innych intensywnie uczęszczanych obiektów.