BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

COVID-19

Bramka detekcyjna z kamerą termowizyjną

 Bezdotykowy pomiar temperatury ciała, dokładność: +0,3°C (docelowa temperatura

30°C – 50°C)

Odległość pomiaru temperatury ciała człowieka: 1m-4m

Wbudowany czujnik obrazu światła widzialnego 1080 P

Funkcja zapisywania twarzy przy alarmie

Automatyczne zapisywanie zrzutów ekranu

Obrazowanie termiczne: 256×192@25fps

Wyjście HDMI – podgląd audio i wideo, wyświetlanie w czasie rzeczywistym liczby przechodzących osób oraz pomiar temperatury

Dokładność pomiaru temperatury:+0,5°C

Zakres temperatur: 30°C – 45°C