4×4 POJAZD POŻARNICZY 700 hp

8×8 POJAZD POŻARNICZY 2×654 (1308) hp

6×6 POJAZD POŻARNICZY 700 hp

Schody Pożarowe i Ewakuacyjne

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

BOJOWE POJAZDY RATOWNICZO GAŚNICZE

4X4 POJAZD POŻARNICZY 700hp

Naszym celem jest produkcja pojazdów pożarniczych ARFF zapewniających łatwość konserwacji, bezpieczeństwo i prostotę obsługi przy jednoczesnym spełnianiu ustawowych wymogów dotyczących osiągów dla takich pojazdów, lub zapewnianiu jeszcze lepszych wyników, niż te, które są wymagane.