Kontakt

Integra Kamiński Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 040 68 54. NIP 958-165-95-95

Siedziba Główna:
ul. Hutnicza 20, 81 – 061 Gdynia
tel./fax +48 58 699 39 00
e-mail: info@integra.gd.pl

Oddział Katowice:
ul. Dulęby 7, 40-833 Katowice
tel. +48 32 781 00 86, fax +48 32 781 00 83
e-mail: info.katowice@integra.gd.pl

Jak do nas trafić?


Skontaktuj się nami mailowo lub telefonicznie.
Na pewno Ci pomożemy.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Integra Kamiński | 2018